Članovi

Napomena za članove: Kontaktirajte nas kako bi i Vaši podaci bili ovdje navedeni.

Laura Gergelj

laura@d-invoice.hr,
Gundulićeva 28, 31000 Osijek,
+385 (95)7266641,
HR, HU, ENG

Gabrijela Denković

gabrijela@d-invoice.hr,
Imre Nagya 2, 31300 Beli
Manastir,
+385 (98)1673500,
HR, HU

Matej Čornok

matej@d-invoice.hr,
Sv. Ivana Krstitelja 15, 31326
Darda,
+385 (92)3759328,
HR ENG

Melisa Horvat

info@d-invoice.hr,
ŠANDORA PETEFIJA 43, SUZA,
+385(98)9911160,
HR, HU, ENG

Ana Previšić

info@d-invoice.hr,
ALOJZIJA STEPINCA 32, 31200
Vinkovci,
+385(99) 823 0453,
HR, ENG

Marina Majer

marina.majer1985@gmail.com,
HERCEGOVAČKA 64, 21000
Split,
+385(95) 909 7250
HR, ENG

Ivan Periša

Ured Darda